O projekcie

MIESZKALNICTWO JAKO STRATEGIA PROMOCJI ZDROWIA W MIĘDZYSEKTOROWYM I MULTI-DYSCYPLINARNYM PODEJŚCIU

PROJEKT

W budynkach spędzamy ponad 90% naszego życia, lecz o wpływie warunków środowiskowych na zdrowie ludzi wiemy znacznie więcej niż o tym, jak budynki wpływają na nasze zdrowie.

Zdrowe mieszkanie to rozpatrywanie mieszkania jako czynnika zdrowotnego, które zakłada maksymalne ograniczenie istniejących czynników ryzyka wynikających z projektu, mikro lokalizacji i budowy, aż po jego eksploatację i konserwację.

Liczne badania potwierdzają dodatnią korelację między jakością warunków mieszkaniowych, a stanem zdrowia jego mieszkańców. Nieodpowiednie warunki do życia niosą ze sobą czynniki alergiczne i szkodliwe dla zdrowia składniki chemiczne. Brak możliwości utrzymania odpowiedniej temperatury w domu lub braki energetyczne, wiąże się z wysokimi wskaźnikami śmiertelności i zachorowalności, głównie z powodu chorób układu krążenia i układu oddechowego. Niedostateczne oświetlenie naturalne, zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach i nadmierny hałas na zewnątrz, są generatorem chorób zakaźnych, psychicznych, różnych drażliwości, lęków, depresji i zaburzeń snu. Niewłaściwe środowisko fizyczne i społeczne uwydatnia ryzyko cierpienia psychicznego i prowadzi do jeszcze wyższych wskaźników śmiertelności.

CELE

Głównym celem projektu BIMhealthy jest rozwinięcie koncepcji opartej na uwarunkowaniach zdrowotnych w aspektach mieszkaniowych na poziomie zawodowym i edukacyjnym, przy wykorzystaniu przepływu wiedzy z zakresu zdrowia i budownictwa oraz rozwój interoperacyjności między generowanymi materiałami szkoleniowymi i pojawiającymi się technologiami BIM. System edukacyjny będzie tworzony tak, aby wszystkie informacje związane ze zdrowiem i mieszkalnictwem mogły zostać zaimplementowane do tych systemów i ponownie zinterpretowane w celu uzyskania wyczerpującej wiedzy na temat urbanizacji i remontów, tak aby architekt był w stanie projektować obiekty, również z uwzględnieniem aspektów zdrowotnych.

 

 


PROMOTOR

Fundación Universitaria San Antonio (Spain) www.ucam.edu 


PARTNERZ

Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (Spain)

www.ctmarmol.es 

Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Spain)

www.alicante.san.gva.es/web/isabial/portada

http://udalicante.blogspot.com/p/contacto.html

Politechnika Warszawska (Poland)

www.pw.edu.pl

Datacomp Sp. z o.o (Poland)

www.datacomp.com.pl

Universitatea Transilvania din Brasov (Romania)

www.unitbv.ro