Raporty

TU ZNAJDZIESZ WSZYSTKIE DOKUMENTY I RAPORTY PROJEKTU BIMhealthy

O1. WSPÓLNE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA METODOLOGII ZWIĄZANYCH Z ARCHITEKTURĄ UWZGLEDNIAJĄCĄ ASPEKTY ZDROWOTNE I SPOŁECZNE

O1/A1. Badanie porównawcze dotyczące przepisów mających zastosowanie w sektorze budowlanym, które dotyczą warunków zdrowotnych w krajach partnerskich.

O1/A2. Studium porównawcze artykułów badawczych metodologicznie związanych  ze zdrowotnością rozwiazań stosowanych w mieszkalnictwie.

O1/A3. Przewodnik po metodach, procedurach projektowych i zwyczajach społecznych na rzecz promocji zdrowego mieszkalnictwa.

O1/A4. Raport z wyników Warsztatów “Design and social habits, housing as a health manager”  w Warszawie (Polska)

O1/A5. Program nauczania BIMhealthy oparty na rozwiązywaniu problemów zdrowotnych  i mieszkaniowych uwzględniający metodologie BIM.

O1/A6. Raporty o pracach w Alicante (Hiszpania), poświęconych promocji zdrowia w kontekście zdrowego mieszkalnictwa.

O2. NARZĘDZIA DO UCZENIA SIĘ BIMhealthy 

O2/A1. Podręcznik dotyczący uwarunkowań zdrowotnych stosowanych w technologiach BIM (dane wejściowe).

O2/A2. Wytyczne i specyfikacje funkcjonalne.

O2/3. Produkcja informatyczna wersji beta aplikacji BIMhealthy (dane wyjściowe).

O2/A4. Raport z wyników międzynarodowego seminarium “Interactive learning methodology  for BIMhealthy Tool applied to construction sector” w Braszowie (Rumunia).

O2/A5. Techniczne zastosowanie ulepszeń IT.

O2/A6. Pedagogiczne zastosowanie usprawnień informatycznych.

O3. BIMhealthy OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE

O3/A1.Produkcja materiałów informatycznych w postaci otwartych zasobów edukacyjnych.

O3/A2. Wdrożenie pilotażowego kursu specjalistycznego w BIMhealthy, symulacji eksperymentalnej i ulepszeń technicznych.

O3/A3. Raport z wyników końcowego międzynarodowego seminarium projektu BIMhealthy w Murcji (Hiszpania).