Rezultaty

TU ZNAJDZIESZ WSZYSTKIE DOKUMENTY I RAPORTY PROJEKTU BIMhealthy

O1. WSPÓLNE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA METODOLOGII ZWIĄZANYCH Z ARCHITEKTURĄ UWZGLEDNIAJĄCĄ ASPEKTY ZDROWOTNE I SPOŁECZNE

Badanie porównawcze dotyczące przepisów mających zastosowanie w sektorze budowlanym, które dotyczą warunków zdrowotnych w krajach partnerskich.

Studium porównawcze artykułów badawczych metodologicznie związanych  ze zdrowotnością rozwiazań stosowanych w mieszkalnictwie.

Przewodnik po metodach, procedurach projektowych i zwyczajach społecznych na rzecz promocji zdrowego mieszkalnictwa.

Program nauczania BIMhealthy oparty na rozwiązywaniu problemów zdrowotnych  i mieszkaniowych uwzględniający metodologie BIM.

O2. NARZĘDZIA DO UCZENIA SIĘ BIMhealthy 

Wytyczne i specyfikacje funkcjonalne.

O3. BIMhealthy OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE

Produkcja materiałów informatycznych w postaci otwartych zasobów edukacyjnych.

Wdrożenie pilotażowego kursu specjalistycznego w BIMhealthy, symulacji eksperymentalnej i ulepszeń technicznych.