PROIECT

LOCUINȚA CA STRATEGIE PENTRU PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII DIN PERSPECTIVĂ INTERSECTORIALĂ ȘI MULTI-DISCIPLINARĂ

PROIECT

Ne petrecem peste 90% din viață în clădiri, dar, totuși știm mult mai multe despre efectele mediului înconjurător asupra sănătății umane decât despre modul în care clădirile ne afectează sănătatea.

Conceptul de locuință sănătoasă implică reducerea la maximum a factorilor de risc încă din primele etape de proiectare, alegerea amplasamentului și execuție, extinzându-se apoi la utilizarea și întreținerea sa.

Numeroase studii afirmă că există o corelație pozitivă între calitatea condițiilor de locuit și sănătatea umană. Condițiile inadecvate de locuit aduc cu ele boli alergice și componente chimice dăunătoare sănătății. Imposibilitatea menținerii unei temperaturi adecvate a locuinței a fost asociată cu rate ridicate de mortalitate și morbiditate, în principal din cauza patologiilor cardiovasculare și respiratorii. Lumina naturală insuficientă, poluarea aerului interior, zgomotul excesiv din exterior reprezintă condiții prielnice pentru boli infecțioase, boli psihiatrice, iritabilitate, anxietate, depresie și tulburări de somn. Un mediu natural și social inadecvat accentuează riscul unor tulburări psihologice și determină procente si mai mari de mortalitate din toate cauzele.

OBIECTIVE

Obiectivul principal al proiectului BIMhealthy este aprofundarea transversală a conceptului de locuință sănătoasă atât la nivel professional, cât și educațional, având la bază noțiuni din domeniile sănătății și construcțiilor; proiectul își propune dezvoltarea interoperabilității între metadatele generate prin tehnologiile emergente BIM, astfel încât toate informațiile legate de sănătate și locuințe să poată fi folosite și reinterpretate în aceste sisteme pentru o mai bună înțelegere a noilor dezvoltări urbane, dar și a reabilitărilor construcțiilor existente, astfel încât să fie promovate modelele de locuițe sănătoase.

 


PROMOTOR

Fundación Universitaria San Antonio (Spain) www.ucam.edu 


PARTENERI

 

Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (Spain)

www.ctmarmol.es 

Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Spain)

www.alicante.san.gva.es/web/isabial/portada

http://udalicante.blogspot.com/p/contacto.html

Politechnika Warszawska (Poland)

www.pw.edu.pl

Datacomp Sp. z o.o (Poland)

www.datacomp.com.pl

Universitatea Transilvania din Brasov (Romania)

www.unitbv.ro