Rezultate

AICI REGĂSIȚI TOATE DOCUMENTELE ȘI RAPOARTELE PROIECTULUI BIMhealthy

O1. REZULTATE EDUCAȚIONALE COMUNE PRIVIND METODOLOGIILE CE LEAGĂ ARHITECTURA DE DOMENIILE DE SĂNĂTATE ȘI DE SERVICIILE SOCIALE

Studiu comparativ asupra reglementărilor privind condițiile de sănătate aplicabile sectorului de construcții din țările participante.

Studiu comparativ al lucrărilor științifice despre metodologiile privind sănătatea, aplicate locuințelor.

Ghid de metode, proceduri de proiectare și obiceiuri sociale pentru promovarea unei locuințe sănătoase.

Curriculum BIMhealthy bazat pe abordarea noțiunilor de sănătate și locuințe sănătoase, cu integrarea metodologiilor BIM.

O2. SOFTWARE EDUCAȚIONAL BIMhealthy

Linii directoare și specificații funcționale.

O3. RESURSA EDUCAȚIONALĂ DESCHISĂ BIMhealthy (OER)

Producția IT a Resursei Educaționale Deschise.

Implementarea unui curs pilot de specializare în BIMhealthy, simulare experimentală și soluții tehnice.